UE// Anunț de selectare a unui prestator pentru producția a 2 spoturi video

Context

Centrul de Inovare și Politici din Moldova (CIPM) este un think-tank independent, non-profit, fondat de către un grup de experți cu o vastă experiență în domeniul politicilor publice și a reformelor structurale. CIPM şi-a focusat activitatea pe integrarea europeană a Republicii Moldova și promovează angajamentul țării față de valorile democratice ale drepturilor omului și ale startului de drept.

Începând cu 1 septembrie 2020 până în data de 31 august 2021, CIPM implementează proiectul “Comunitate implicată pentru prosperitate (CIPP), Ialoveni – Orașul viitorului” în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: Cetățeni implicați – comunități Durabile” finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).

Scopul proiectului “Comunitate implicată pentru prosperitate (CIPP), Ialoveni – Orașul viitorului” este de a sensibiliza cetățenii, inclusiv elevii din orașul Ialoveni privind problemele de mediu aferente serviciilor publice locale și beneficiile eficienței energetice, astfel încât aceștia să acționeze într-un mod responsabil.

Proiectul este structurat în jurul a trei obiective:

Primul obiectiv este orientat spre formarea competențelor generației tinere cu privire la eficiența energetică și problemele de mediu, în special din perspectiva serviciilor publice.

Al doilea obiectiv al proiectului este de sporire a gradului de informare a cetățenilor (adulți) privind beneficiile de eficientizare energetică (EE) a clădirilor publice și conștientizare a problemelor de mediu aferente serviciilor publice locale (APL).

Al treilea obiectiv este axat pe sensibilizarea opinei publice cu privire la eficiența energetică și problemele mediului.

Scopul sarcinii

Obiectivul sarcinii propuse reprezintă producția a 2 spoturi video filmate sau animate, care să determine sporirea gradului de informare a publicului larg, inclusiv a copiilor, privind beneficiile de eficientizare energetică a clădirilor și conștientizare a problemelor de mediu.

Candidați eligibili

În cadrul concursului pot să participe companii, studiouri și ateliere media, precum și persoane fizice. Încurajăm aplicațiile din partea tinerilor, amatori sau profesioniști, pasionați de ilustrare grafică și animație.

Activități solicitate

Prestatorul contractat în baza acestor termeni de referință va realiza următoarele activități:

 • elaborarea conceptului general al celor două spoturi în strânsă colaborare cu echipa CIPM;
 • elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor, în colaborare cu CIPM (Notă: CIPM va furniza informații și date relevante pentru scenariile spoturilor);
 • coordonarea și aprobarea scenariilor finale ale spoturilor cu echipa CIPM;
 • producția a 2 spoturi video filmate sau animate;
 • fiecare spot va avea o durată de maxim 2 minute;
 • livrarea celor 2 spoturi video până în data de 28 februarie 2021.

Proiectul va acoperi cheltuielile de transport și alte cheltuielile aferente realizării sarcinilor specificate.

Livrabile

Prestatorul angajat va pregăti:

 • Conceptul general pentru două spoturi video/filmulețe animate ce vor avea drept scop sporirea gradului de informare a publicului larg, inclusiv a copiilor, privind beneficiile de eficientizare energetică a clădirilor și conștientizare a problemelor de mediu.
 • Două spoturi video/filmulețe anímate finale.

Durata angajării

Durata contractării va fi din 18 ianuarie 2021 pînă în 28 februarie 2021. Valoarea integrală a contractului cu toate taxele incluse nu va depăși suma de 30.000 MDL.

Cerințe

Prestatorul contractat în baza acestor termeni de referință va deține:

 • experiență de realizare a spoturilor video sau spoturilor animate;
 • experiența în realizarea spoturilor sociale va constitui un avantaj;
 • să dispună de echipament/licențe necesare pentru producerea spoturilo video și sau animater;
 • respectarea termenilor de executare a contractului şi de livrare a spoturilor.

Dosarul de aplicare va conține:

 • CV în formatul Europass;
 • Propunerea de ofertă financiară.
 • Portofoliul de lucrări video

Termenul limită

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cipm.md cu specificarea până la 25 decembrie 2020, 31 decembrie 2020, 15 ianuarie 2021 ora 18:00.

Comments are closed.